Verktyget MatrixGreen

Bakgrund

Utvecklingen av regionen behöver ske på ett ekologiskt långsiktigt hållbart sätt, vilket kräver konkreta planeringsverktyg. Projektet har valt att vidareutveckla MatrixGreen. Dels därför att det är ett av de mest användarvänliga prognosverktyg som används i praktiken och dels därför att processen kring framtagande och spridning av verktyget har medfört en ökad efterfrågan på, och kunskap om, ekologiska spridningsanalyser inom fysisk planering i regionen. 

Om verktyget

MatrixGreen är ett insticksprogram till Esri:s ArcGIS som utvecklats av Örjan Bodin på Stockholm Resilience Centre (Stockholms universitet) och Andreas Zetterberg på SLU (tidigare KTH). Under 2010-2014 har en grupp med samverkande parter där, förutom ovanstående, representanter från Länsstyrelsen i Stockholm, SLL/TMR och Stockholms stads miljöförvaltning ingår samordnat buggrättningar, manualskrivning samt information om programmet. Utvecklingen finansierades främst av Landstingets miljöanslag.

MatrixGreen erbjuder ett GIS-verktyg för att välja ut fokusområden (habitat eller biotoper) att använda i en spridningsmodell, skapa ett nätverk av länkar mellan fokusområdena, samt utföra ett par analyser på nätverket av länkar mellan fokusområdena.

De tekniska problemen är nu åtgärdade och MatrixGreen finns tillgängligt till ArcGIS versioner 10.0, 10.1 och 10.2. tillsammans med en tydlig manual på svenska samt ett dokument med bakgrundsinformation som beskriver användningsområden och krav på underlagsmaterial. 

Mer information

Matrix Green, manual och bakgrundsinformation finns att hitta här. För att programmet ska kunna tillhandahållas och uppdateras till nya versioner av ArcGIS krävs nu en mindre finansiering som förslagsvis sker genom att de konsultbyråer som tillhandahåller tjänster med hjälp av programmet betalar en rimlig årsavgift.