Gröntypologi

Stockholmsregionen förtätas och frågan är inte om, utan hur, grönstrukturen påverkas. I samarbete med flera kommuner togs därför metoden gröntypologi fram. Gröntypologi är ett underlag för att planera, utveckla och skydda gröna kvaliteter i stadsutvecklingen.

Metoden gör det möjligt att på ett enkelt sätt ta fram översiktlig basinformation om vilka typer av parker och grönområden som finns i olika delar av regionen. Det är dessutom möjligt att jämföra tillgången på grönområden, att följa förändringar och analysera behov av nya grönområden.

Nedan kan du ta del av kommunvisa kartor och statistik. För varje kommun redovisas en karta över de karterade ytorna och statistikblad som i tabell och cirkeldiagram visar fördelningen av ytor för varje undertyp.

Botkyrka Nacka Solna Upplands Väsby
Danderyd Norrtälje Stockholm Vallentuna
Ekerö Nykvarn Sundbyberg Vaxholm
Haninge Nynäshamn Södertälje Värmdö
Huddinge Salem Tyresö  
Järfälla Sigtuna Täby  
Lidingö Sollentuna Upplands-Bro