Uppdraget från landstingsstyrelsen

Aktualitetsarbetet med RUFS 2010 utgick från två uppdrag i Stockholms läns landstings budget för 2014: 

  • Att landstingsstyrelsen under 2014 skall återkomma med resultatet av aktualitetsbedömningen av RUFS 2010 samt förslag angående utarbetandet av en ny regional utvecklingsplan. Det är i första hand denna punkt som aktualitetsarbetet ska bidra till.
  • Att landstingsstyrelsen skall följa upp erfarenheter från arbetet med handlingsprogram kopplat till RUFS 2010, med ambitionen att nå fram till slutsatser om hur genomförandeprocesserna kan stärkas ytterligare i den komplexa storstadsmiljön.