Start / Publikationer / 2019 / Rapport Avfallshantering samt masshantering och täkter i ett 2030-2050 perspektiv