Integritet och behandling av personuppgifter

Vi på Stockholms läns landsting har ett stort ansvar för att se till så att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt, för att säkerställa en bra och säker verksamhet och samtidigt skydda din integritet.

Landstinget har tagit fram riktlinjer för integritet och behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. På sidan finns information om vad en personuppgift är, i vilka sammanhang landstinget behöver hantera personuppgifter om dig, hur vi hanterar uppgifterna och vilka rättigheter du har. Läs mer på sll.se/integritet

Inom Stockholms läns landsting är det varje nämnd eller bolag som är ansvarig för sin hantering av personuppgifter. Varje nämnd och bolag har utsett ett dataskyddsombud som kontrollerar så att reglerna i dataskyddsförordningen och andra regler på området följs.

Ann Lundell är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i vår verksamhet på tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Om du har frågor om vår personuppgiftshantering eller dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta oss på:

Telefon: 08-123 130 00
E-post: trf@sll.se