Befolkningstabeller och kvartalssammanställningar

Vad är befolkningstabeller och kvartalssammanställningar?

Kvartalssammanställningar tas fram av SCB på uppdrag av Tillväxt- och regionplaneförvaltningen och redovisar, kvartalsvis, information om befolkningsutvecklingen i riket och Stockholms län. I sammanställningarna redovisas befolkningsförändringarnas komponenter och struktur i länet och kommunerna i Stockholms län.

Befolkningstabeller är helårssammanfattningar för riket och länet, samt mer detaljerad information om länen och kommunerna i Östra Mellansverige. Dessa tabeller tas inte fram längre. 

I menyn till höger kan du ta del av sammanställningarna för helåren 2014 - 2018. I menyn finns också befolkningstabellerna från 2009 till 2017.

Flyttningar och bakgrund