Växthusgaser (EU)

De siffror som är tillgängliga och kan användas för europeiska jämförelser har tagits fram per land och inte per region. Vid en jämförelse med de övriga länderna som de aktuella storstadsregionerna ligger i hade Sverige år 2014 det lägsta koldioxidutsläppet (5,6 ton per år och invånare) jämfört med Irland som hade det högsta (12,6 ton per år och invånare). Sverige visar att tillväxt och minskade utsläpp går att förena. Sedan år 2010 har Sveriges koldioxidutsläpp minskat med 23 procent. Trots att Sverige och Stockholmsregionen har förhållandevis låga utsläpp i en europeisk jämförelse krävs ett fortsatt arbete för att nå de uppsatta nationella och regionala klimatmålen.