Förnybar energi

Enligt FN:s globala mål (Agenda 2030) ska andelen förnybar energi av den totala energiförbrukningen öka väsentligt. I Sverige uppgår andelen förnybar energi av den totala energiförbrukningen till nästan 54 procent. Det är en positiv utveckling på över 11 procentenheter jämfört med 2006. 

Utvecklingen för att öka andelen förnybar energi sker redan i regionen, i form av till exempel investeringar i enskilda fastigheter för solceller, industriella satsningar på biodrivmedel och bioeldad fjärrvärme samt frikyla från vattendrag. 

Regionens största kostnadsfria energikälla är frikyla från sjöar och Östersjön. Regionens elproduktion från vindkraft har ökat markant de senaste åren. Detsamma gäller för lokalt producerade biobränslen och lokalt använd solenergi.