Förnybar energi (EU)

Om vi jämför Sverige med de länder där jämförelseregionerna ligger finns det stora skillnader vad gäller andelen förnybar energi i förhållande till respektive länders totala energiförbrukning. Andelen förnybar energi av den totala energiförbrukningen har dock ökat i samtliga länder sedan år 2007. 

Som diagrammet visar har Norge den högsta andelen förnybar energi. Sverige har under perioden 2007 – 2015 legat på andra plats. Det är främst de nordiska länderna som visar den högsta andelen förnybar energi.