Cykel

Cykelresorna står idag för omkring 7 procent av samtliga resor i Stockholmsregionen. I den centrala regionkärnan uppgår andelen till 10 procent. Användandet av cykel som färdmedel är jämnt fördelat mellan kvinnor och män. I åldersgruppen 16–84 år är användningen av cykel är störst för invånare i åldern 25–39 år (10 procent) samt 40–64 år (9 procent). Att resa med cykeln är vanligast vid resor till och från arbetet.