Bilinnehav

Bilinnehavet i länet har under 2000-talet legat relativt stabilt med ungefär 400 bilar per 1 000 personer, även om siffran varierar något från år till år. Fler och fler bilar ägs dock av juridiska personer, så kallade företagsbilar, vilket troligtvis har att göra med skattesystemet som gynnar denna typ av ägande. 

Den genomsnittliga körsträckan är som förväntat lägre i regionen än i riket. Utbudet av kollektivtrafik och närheten till lokalt affärsutbud minskar behovet av att äga en personbil, samtidigt som genomsnittsbefolkningen är yngre och kostnaderna i form av parkering är betydligt högre. 

Mellan år 2008 och 2015 minskade den genomsnittliga körsträckan med nästan 8 procent (mil per invånare). Även om bilinnehavet per person har legat relativt stilla har regionen stått för en stor befolkningsökning vilket har bidragit till att bilinnehavet har ökat.