Återvinning

Ökad materialåtervinning och biologisk återvinning är en tydlig trend i Sverige. År 2017 hade 25 av länets 26 kommuner satt igång insamling av matavfall, jämfört med endast sju kommuner år 2009. 

I diagrammet redovisas den totala materialåtervinningen från hushållens avfall. Mellan år 2010 och 2016 har andelen avfall som går till materialåtervinning ökat med nio procentenheter. I Stockholmsregionen ökar insamlingen av matavfall och mängden matavfall som rötas till biogas. 

När det gäller hushållsavfall återvinns främst förpacknings- och tidningsfraktionerna, visst farligt avfall samt elavfall. Textil tillhör de materialslag där det pågår mest innovation och teknikutveckling för att öka materialåtervinningen. I regionen har avfall blivit en viktig energiråvara som bland annat har bidragit till att fossila bränslen i kraftvärmeverk har kunnat fasas ut under de senaste åren.