Universitet

Att ha välrenommerade universitet och högskolor är viktigt för en kunskapsregion. När lärosätena placeras på erkända rankinglistor synliggörs både lärosäten och Stockholmsregionen i ett internationellt perspektiv. 

På The Times Higher Education World University Rankings 2016–2017 återfinns Karolinska Institutet på plats 28. Det är en förbättring i jämförelse med år 2011–2012 då placeringen var plats 32. Det är bara sju europeiska universitet som rankas högre än Karolinska Institutet. På listan för 2016–2017 finns även Stockholms universitet med, på plats 144. 

På listan Academic Ranking of World University som Shanghai Jiao Tong University publicerar varje år finns Karolinska Institutet år 2016 på plats 44 och Stockholms universitet på plats 74. Uppsala universitet finns också med på de båda rankinglistorna, på plats 93 respektive 60. 

I USA och Storbritannien har rankingar av universitet och högskolor funnits länge. I och med de internationella rankingarna som nu sker jämförs alla världens universitet och högskolor med varandra och det är lättare för studenter och forskare att få information om de olika universiteten/högskolorna i olika delar av världen.