Sysselsatta

Mellan år 2010 och 2015 har antalet sysselsatta utvecklats i positiv riktning i alla länets kommuner förutom Lidingö. Arbetsmarknaden i Stockholmsregionen växte under perioden med 11,1 procent. Motsvarande siffra för riket var 7,6 procent.

Inom regionen finns dock skillnader, vilket diagrammet visar. Antalet sysselsatta har procentuellt sett förändrats mest i Ekerö, Värmdö och Stockholm. Utvecklingen av antalet sysselsatta har varit svagare i Lidingö, Nynäshamn och Upplands Väsby. 

I rapporten Strukturomvandling i Stockholmsregionen konstateras att den största sysselsättningstillväxten under perioden 2000–2014 har skett i mittkommunerna. För en hållbar tillväxt i regionen är det viktigt att sysselsättningen blir mer jämnt fördelad. Enligt framskrivningarnas basalternativ kommer sysselsättningen att öka med 600 000 personer fram till år 2050, vilket är en ökning med mer än 50 procent.