FoU

I Sverige bedrivs merparten av den totala FoU-verksamheten i de tre storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne, varav Stockholmsregionen har de största FoU-investeringarna. De regioner som har de högsta FoU-investeringarna har både större lärosäten och högre antal stora (globala) företag. 

Mellan år 2009 och 2016 ökade FoU-investeringarna som andel av BRP med sex procent i Stockholmsregionen. Den långsiktiga tillväxttakten beror på produktivitetsutvecklingen. Investeringar i FoU bidrar till produktivitetsutveckling genom att nya och mer effektiva sätt att kombinera arbetskraft och kapital utvecklas.

Investeringarna i FoU i Stockholmsregionen låg över 3,5 procent av BRP i genomsnitt under perioden 2007–2015. Investeringarna har återhämtat sig från nedgången som skedde åren efter finanskrisen. Det var främst företagssektorn, som står för drygt 70 procent av investeringarna i FoU, som minskade investeringarna under perioden 2009–2011. Det är således positivt att de privata FoU-investeringarna har återhämtat sig, eftersom de står för en betydande del av länets samlade investeringar i FoU.