Besöksnäring

År 2016 hade Stockholmsregionen 12,7 miljoner kommersiella övernattningar. Det innebär en ökning på drygt 5,8 miljoner eller drygt 84 procent sedan 2004. Stockholmsregionens andel av landets totala antal kommersiella övernattningar har ökat stadigt, från 25,5 procent år 2004 till 30,6 procent år 2016. 

År 2016 spenderade utländska turister cirka 119 miljarder kronor i Sverige, och 168 900 personer arbetade i yrken som är relaterade till turism. Turismens andel av Sveriges BNP har sedan år 2000 pendlat mellan 2,6 och 2,8 procent. Stockholmsregionens totala intäkter för kommersiella övernattningar var cirka 7,7 mdkr för år 2015. Besöksnäringen bedöms dessutom bidra till att minska ungdomsarbetslösheten eftersom ungdomar får sina första jobb inom besöksnäringen.