Besöksnäring (EU)

År 2016 arrangerades 101 internationella kongresser i Stockholmsregionen, en liten minskning jämfört med 2009 då 102 kongresser anordnades. Av de jämförda regionerna var det år 2016 fem regioner som arrangerade fler kongresser: Barcelona (181), Berlin (176), Amsterdam (144), Dublin (118) och Köpenhamn (115). 

Noterbart är att Dublin under perioden 2009 – 2016 har mer än fördubblat antalet internationella kongresser. Internationella kongresser sätter Stockholmsregionen på kartan och ger intäkter och arbetstillfällen till regionen. Stockholmsmässans besökare, utställare och arrangörer bidrar årligen med cirka 3–4 miljarder kronor till näringslivet i Stockholmsregionen och 2 000 arbetstillfällen.