Utbildning

69 procent av elever i Stockholmsregionen som läsåret 2013/14 påbörjade en gymnasieutbildning tog ut en gymnasieexamen efter tre år. Motsvarande andel för riket var 74,2 procent. Inom Stockholmsregionen finns en stor variation mellan olika kommuner. Skolorna i Nacka, Värmdö och Täby hade högst andel som tog examen inom tre år.

Enligt SCB:s studie Unga utanför? - Så har det gått på arbetsmarknaden för 90-talister utan fullföljd gymnasieutbildning är andelen med gymnasieexamen lägre bland ungdomar med svaga resultat i grundskolan, ungdomar med föräldrar som endast har gymnasial eller förgymnasial utbildningsnivå samt ungdomar med utländsk bakgrund.