Trygghet

Andelen av befolkningen som i Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning anger att ha blivit utsatt för våldsbrott har mellan 2005 och 2014 haft en nedåtgående trend. 

Även om andelen ökade för Stockholmsregionen för år 2015 är den för första gången lägre än riket. Det är för tidigt att kunna dra någon slutsats om denna ökning är en ny trend. Otrygghet och oro för att utsättas för brott kan ge upphov till olika konsekvenser.

Andelen som i trygghetsundersökningen svarade att otryggheten har påverkan på livskvaliteten minskade från 2005 till och med 2014. Upplevelsen av otrygghet och oro varierar med bakgrundsfaktorer som till exempel kön, ålder, härkomst, tidigare erfarenhet av brott och förtroende för rättsväsendet. Mellan år 2014 och 2015 ökade dock andelen kraftigt, för både regionen och riket. Om det senaste utfallet är trendmässigt eller bara en tillfällig variation återstår att se.