Tillit

Vart fjärde år genomför landstinget tillsammans med Karolinska institutet undersökningen ”Hälsa Stockholm” som kartlägger levnadsvanor och hälsa i Stockholmsregionen. 

I undersökningen ställs bland annat en fråga om tillit med påståendet att man inte kan lita på de flesta som bor i detta område. När svaren från 2010 jämförs med svaren i 2014 års enkät framgår det att läget för länet går i positiv riktning: tilliten ökar, i avseendet att allt färre uppger att de inte kan lita på de flesta som bor i området. Dock finns det skillnader mellan länets kommuner, vilket diagrammet visar. 

Tillit i regionens lokala samhällen påverkas mycket av omvärlden som upplevs alltmer otrygg där regionen under de senaste åren har fått uppleva incidenter som bland annat har sin grund i våldsbejakande extremism.