Livslängd

Medellivslängden i Sverige har sedan mitten av 1990-talet varit bland världens högsta. Den förväntade medellivslängden bland nyfödda i Stockholmsregionen är omkring ett halvår längre än i riket som helhet, och därmed bland de längsta i riket. Dock finns det stora skillnader mellan länets kommuner, vilket diagrammet visar.

Den förväntade medellivslängden ökar snabbare för män än för kvinnor, vilket förklaras av en snabbare minskning av dödligheten bland män. Den förväntade medellivslängden varierar med en rad faktorer som redovisas genom Folkhälsokollen, exempelvis kön, bostadsort, utbildning och inkomst.