Inkludering

När det gäller påståendet i Eurostats undersökning om att utrikesfödda är välintegrerade låg Stockholm år 2015 på åttonde plats, med 38 procent som instämmer med påståendet. I Köpenhamn och München, som har den högsta andelen, instämmer 58 procent i påståendet. 

Sverige och Stockholmsregionen har under de senaste åren tagit emot en relativt större andel flyktningar jämfört med andra europeiska länder och regioner. I en europeisk jämförelse är utmaningen att få ett inkluderande samhälle därmed relativt större i Stockholmsregionen. 

Samtidigt har frågan om invandring och inkludering fått en ökad uppmärksamhet i samhället. En undersökning som Dagens Nyheter genomförde i september 2017 visade att var femte stockholmare (22 procent) ansåg att invandring och inkludering är den högst prioriterade frågan.