Immigration

Siffror för immigration redovisas endast per land, inte per region. I jämförelsen kan det konstateras att Sverige har en relativt hög andel utrikesfödda och att andelen immigranter födda utanför EU är störst. 

Sedan år 2009 har Sverige haft den näst största stigningen i andelen utrikesfödda, från 13,8 till 17 procent (2015) av befolkningen. Av de som immigrerade till Sverige under 2015 var relativt få födda i övriga EU jämfört med de andra jämförelseländerna. 

Efter den ekonomiska krisen 2008 lämnade ett stort antal människor Irland och nu när ekonomin har återhämtat sig återvänder många irländare till landet. Bland immigranterna till Norge, Nederländerna och Irland var många födda i övriga EU, medan en stor andel immigranter till Spanien, Tyskland och Sverige istället var födda utanför EU. Detta återspeglar flera aspekter som exempelvis geografiskt läge, politik och valmöjligheter bland de som migrerar.