Hushållsekonomi

Andelen av befolkningens nettoinkomst som består av någon form av försörjningsstöd eller ersättning minskade under perioden 2009 till 2015, från 4,9 till 3,5 procent (genomsnittet för riket var 5,2 procent år 2015). 

Det är dock stora skillnader när länets kommuner jämförs med varandra, vilket diagrammet visar. Samtliga av länets kommuner, utom Södertälje och Botkyrka, har en lägre andel jämfört med riket. Utvecklingen för samtliga kommuner pekar mot en minskad andel av olika bidrag över tid. De inomregionala skillnader som indikatorn visar är en indikation på regionens socioekonomiska segregation.