Demokrati

Valdeltagandet i kommunvalet i Stockholmsregionen var 81,7 procent år 2014, vilket är ett högre valdeltagande jämfört med valet år 2010. Trenden med ett stigande valdeltagande fortsätter i och med 2014 års valdeltagande. Det skiljer sig dock mellan kommunerna i länet. Danderyds kommun hade det högsta valdeltagandet med 89,2 procent, medan Botkyrka kommun hade det lägsta med 70,9 procent. Inför valet 2018 har flera kommuner initierat insatser för att öka valdeltagandet.