Arbetslöshet

Sverige har övergått till den internationella standarden för arbetskraftsundersökningar där ungdomsarbetslösheten mäts i åldersgruppen 15–24 år, istället för 16–24 år. Dessutom har definitionen för vilka som betraktas som arbetslösa ändrats på så sätt att heltidsstuderande som aktivt söker arbete och är beredda att ta ett arbete räknas som arbetslösa.

Utfallet för 2016 indikerar den lägsta arbetslösheten under mätperioden. För att bredda analysen kan måttet andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar eller NEET (Not in Duration, Employment or Training) användas. Måttet finns dock bara tillgängligt på nationell nivå. NEET var som högst åren efter finanskrisen och som lägst år 2016.

I diagrammet kan en korrelation mellan arbetslöshet och NEET skönjas. Både arbetslösheten och NEET steg efter finanskrisen. Dock sjönk andelen NEET året efter medan arbetslösheten låg kvar på ungefär samma nivå.