Arbetslöshet (EU)

År 2016 var arbetslösheten bland unga 17,7 procent, vilket innebar att Stockholm hade den näst högsta ungdomsarbetslösheten av jämförelseregionerna. Bara Barcelona (34,3 procent), som drabbades väldigt hårt av finanskrisen, hade en högre ungdomsarbetslöshet i denna jämförelse.

Trots att ungdomsarbetslösheten i Stockholmsregionen är den lägsta sedan 2008, ligger den fortfarande högt i ett europeiskt perspektiv. Detta är särskilt anmärkningsvärt då tillväxten i Stockholmsregionen är högre än i flera av jämförelseregionerna. Man ska dock ha i åtanke att det kan vara så att fler som studerar i Stockholmsregionen, i jämförelse med övriga regioner, väljer att söka jobb och därmed finns med i statistiken.