Arbete (EU)

I jämförelse med de europeiska storstadsregionerna har Stockholmsregionen legat i topp sedan 2010 vad gäller kvinnors sysselsättningsgrad. Stockholm har tillsammans med München och Oslo en sysselsättningsgrad över 80 procent. Under perioden 2010–2016 ökade sysselsättningsgraden för kvinnor i Stockholm med 2,7 procentenheter och för män med 1,9 procentenheter.

Förutom konjunkturläget kan sysselsättningsgraden påverkas av befolkningens åldersfördelning, hur många som deltar i gymnasial eller eftergymnasial utbildning, hur väl arbetsmarknaden fungerar och hur olika arbetsmarknadspolitiska program är utformade. I Sverige räknas till exempel en del av dem som deltar i arbetsmarknadspolitiska program som sysselsatta, vilket inte är fallet i alla länder.