Restid

I en tillgänglig storstadsregion har kollektivtrafiken en central ställning och det är därför av vikt att kollektivtrafiken är konkurrenskraftig gentemot bilen. Så kallad restidskvot, det vill säga skillnad i restid mellan kollektivtrafik och bil, är en bra metod för att möta konkurrenskraften och en tumregel är att en kvot på 1,5 innebär en god konkurrenskraft. I dagsläget uppfylls detta av ett par stadskärnor på både norra och södra sidan av Saltsjö-Mälarsnittet, men variationerna är stora. Till Arlanda är kollektivtrafiken konkurrenskraftig från samtliga regionala stadskärnor söder om staden.