Resenärer

Varje dag reser cirka 800 000 personer kollektivt med SL. För att mäta nöjdheten bland resenärerna genomför landstingets trafikförvaltning varje månad en ombordsundersökning på fordonen. 

Under 2016 var andelen nöjda SL-resenärer 80 procent. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med 2009 och den högsta noteringen under mätperioden. Tidhållning är den kvalitetsfaktor som påverkar kundnöjdheten mest medan trängsel är den faktor som flest är missnöjda med, framför allt för resor med tunnel-bana och pendeltåg.