Förtätning (EU)

Diagrammet visar att Stockholmsregionen är en förhållandevis tät region. Stockholmsregionens täthet är högre än München och Barcelona men lägre än Amsterdam och Köpenhamn. För att utveckla en resurseffektiv och tillgänglig region med liten klimatpåverkan är det viktigt att fortsätta fokusera på stads- och bebyggelseutveckling till prioriterade kollektivtrafiknära lägen och framför allt till de regionala stadskärnorna.

*) Utfallet är beroende av hur den geografiska indelningen av NUTS 2-området är gjort. Exempelvis innebär den geografiska indelningen av NUTS 2 för Berlin och Dublin att de bör betraktas som avvikande i sammanhanget. Gällande Berlin är indelningen av NUTS 2 lika med den lägre nivån NUTS 3. För Dublin innebär indelningen av NUTS 2 att halva Irland räknas in till Dublins yta.