Boende

Befolkningen i Stockholmsregionen uppgick till 2,269 miljoner (december 2016), vilket innebär en ökning med 37 621 personer mot föregående år. Cirka 31 procent av länets befolkning bor i någon av de yttre regionala stadskärnorna eller den centrala regionkärnan. Av den totala befolkningsökningen under 2016 tillkom 37 procent i de regionala stadskärnorna. Sammanlagt har den största delen av befolkningstillskottet det senaste året skett i områden med hög tillgänglighet. Jämförs det relativa befolkningstillskottet för perioden 2005–2015 med perioden 2015–2016 minskar det relativa tillskottet i den centrala regionkärnan och i den regionala stadsbygden med utvecklingspotential. Däremot ökade de yttre regionala stadskärnornas och den övriga regionala stadsbygdens andel av befolkningstillväxten, vilket indikerar att utvecklingen går i rätt riktning.