Arbetsplatser

Utvecklingen av de åtta yttre regionala stadskärnorna bidrar på sikt till ett ökat antal täta urbana miljöer att bo och verkas i. Värt att belysa är att de regionala stadskärnorna i storlek och många andra avseenden motsvarar städer i andra delar av Sverige.

Samtliga regionala stadskärnor utom en har sedan 2009 haft en positiv tillväxt av arbetstillfällen. I jämförelse med de regionala stadskärnorna uppvisar den centrala regionkärnan dock fortfarande en högre förvärvsfrekvens. Även om branschbredden i de yttre regionala stadskärnorna generellt sett har ökat över tid, finns det en tongivande specialisering mot en eller ett fåtal branscher i de flesta stadskärnorna. Kärnornas olika specialiseringar syns också genom skillnader i kunskapsintensitet; den centrala regionkärnan ligger 20 procentenheter över genomsnittet för de yttre regionala kärnorna.
Några av de regionala stadskärnorna uppvisar ett mer kunskapsintensivt näringsliv, som till exempel Kista-Sollentuna-Häggvik, medan andra kärnor uppvisar en relativt hög andel serviceyrken, såsom Haninge centrum.