TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Utställningsförslag

Den 8 juni 2017 beslutade landstingets tillväxt- och regionplanenämnd att ställa ut planförslaget till RUFS 2050. Fram till den 3 november 2017 pågår utställningen, då finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Utställningsförslaget är indelat i sex delar. På de här sidorna kan du ta del av en sammanfattning av utställningsförslaget samt hitta länkar till fördjupningar.

Hela utställningsförslaget finns att ladda ner i menyn till höger. Där finns också den samlade konsekvensbeskrivningen liksom sändlista och det brev som skickades ut tillsammans med planen. 

Remissvaren kommer att publiceras här på rufs.se och synpunkter som kommit fram, samt vilka eventuella ändringar som synpunkterna har lett till, kommer att sammanställas i ett särskilt utlåtande.