Dialog och möten

Syftet med samrådet är öka kunskapen om regionens utveckling, att diskutera mål och vägval för regionen, hur vi ska uppnå målen samt olika aktörers roller och ansvar i arbetet. Vi hoppas på en spännande dialog om långsiktiga och viktiga frågor.

Under samrådsperioden kommer landstinget att ordna flera aktiviteter som du är välkommen att delta på. Aktiviteterna kan du ta del av nedan. Vi hoppas att ni också tar egna initiativ till att diskutera de här frågorna både inom er organisation och med varandra.

Delta gärna även i dialogen om regionens utveckling på sociala medier. Följ oss på Twitter @sll_trf och använd hashtaggen #RUFS2050

Aktiviteter

Klicka på länken för mer information om respektive aktivitet, och ta del av eventuell dokumentation (minnesanteckningar) efter mötet.

April 2016

5/4 Samråd om Stockholmsregionens utveckling
8/4 ÖMS och RUFS 2050 i Västmanland
11/4 Politisk avstämning: Solna kommun
11/4 Politisk avstämning: Ekerö kommun
11/4 Politisk avstämning: Vaxholms kommun
19/4 Uppstart av samråd om Stockholmsregionens utveckling
21/4 Politisk avstämning: Sigtuna kommun
21/4 Politisk avstämning: Täby kommun
21/4 Politisk avstämning: Tyresö kommun
21/4 Politisk avstämning: Järfälla kommun

Maj 2016

 3/5 Presentation för exploateringsnämndens strategiråd på Stockholms stad
12/5 Politisk avstämning: Norrtälje kommun
12/5 Politisk avstämning: Nynäshamns kommun
12/5 Politisk avstämning: Botkyrka kommun
12/5 Politisk avstämning: Danderyd kommun
12/5 Politisk avstämning: Nykvarn kommun
12/5 Politisk avstämning: Vallentuna kommun
13/5 Politisk avstämning: Sollentuna kommun
13/5 Politisk avstämning: Salems kommun
13/5 Politisk avstämning: Lidingö kommun
13/5 Politisk avstämning: Haninge kommun
13/5 Politisk avstämning: Huddinge kommun
13/5 Politisk avstämning:Upplands-Väsby kommun
17/5 Kommunkontaktmöte
19/5 Öppet hus: RUFS 2050 i Österåker
30/5 Frukostseminarium: Internationell tillgänglighet


Juni 2016

2/6 Frukostseminarium: Trafik och transportsystem
2/6 Politisk avstämning: Södertälje kommun
14/6 Referensgruppsmöte: Landsbygd i RUFS 2050
22/6 Frukostseminarium: Grönstruktur