TRF

Remissvar

Här kan du ta del av alla remissvar som skickades in under samrådet (juni–oktober 2017) avseende landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen.

Remissförslaget skickades enbart ut till aktörer inom Stockholms län. Svaren ska tolkas och de mest relevanta synpunkterna ska inarbetas i en slutversion av landsbygds- och skärgårdsstrategi. Planen ska sedan beslutas av tillväxt- och regionplanenämnden samt landstingsfullmäktige under första halvåret av 2018.

* Ingår som en del i aktörens remissvar på hela RUFS 2050. 

Kommuner
Ekerö kommun
Ekerö kommun
Haninge kommun
Nykvarns kommun
Nykvarns kommun komplettering
Södertälje kommun
Vaxholms stad
Värmdö kommun
Österåkers kommun
Stockholm Nordost*
Södertörnskommunerna *
Botkyrka kommun*
Huddinge kommun*
Lidingö stad*
Norrtälje kommun*
Sigtuna kommun*
Stockholms stad*
Tyresö kommun*
Upplands-Bro kommun*
Upplands Väsby kommun*
Vallentuna kommun*

Statliga organ och bolag
Arbetsförmedlingen
Karolinska Institutet
Sjöfartsverket
SMHI
Statens fastighetsverk
Statistiska centralbyrån
Stockholms Universitet
Svenska Kraftnät
SGU
Södertörns Högskola
Trafikverket, Region Stockholm
Försvarsmakten*
Länsstyrelsen i Stockholms län*
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Kommunala samarbetsorgan, bolag m.m.
Brandkåren Attunda
Storsthlm
Käppalaförbundet
SRV återvinning AB*

Stockholms läns landsting
Danderyds sjukhus AB
Folktandvården i Stockholms län AB
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kulturnämnden
LOCUM AB

Intresseorganisationer, företag m.m.
Bil Sweden
Hyresgästföreningen Region Stockholm
LRF Mälardalen
Naturskyddsföreningen i Stockholms län
SIKO
Skärgårdens trafikantförening
Skärgårdsstiftelsen
Statens historiska muséer
Möjaskärgårdens företagarförening
Sandhamns företagarförening
Skärgårdsföretagarna
Karin Broström, LRF, Norrtälje
Biogas Öst*
Föreningen Rädda Ältasjön*