TRF

Remissvar

Här hittar du de remissvar som inkommit under utställningen av RUFS 2050, 27 juni–3 november. Listan fylls på kontinuerligt tills samtliga inkomna svar finns med.

Utställningsförslaget skickades ut till närmare 600 aktörer i och utanför Stockholms län. Se hela sändlistan här (pdf).

För snabbare hantering publiceras de inkomna remissvaren i den ordning de inkommit, senaste överst.

Inkomna remissvar

Statens historiska museer

Upplands Väsby kommun, komplettering

Landstinget Sörmland

Söderköpings kommun

Uppsala kommun

Försvarsmakten

Region Östergötland, komplettering

Malmö stad, komplettering

Norrtälje kommun

Region Uppsala

Nacka kommun

Upplands-Bro kommun

Vaxholms stad

Sigtuna kommun

Järfälla kommun

Förbundet för Ekoparken

Föreningen Rädda Ältasjön

Svenska institutet

Länsstyrelsen Östergötland

Konstfack

Botkyrka kommun, komplettering

Friluftsfrämjandet region Mälardalen

Konjunkturinstitutet

Strängnäs kommun

Katrineholms kommun

Botaniska sällskapet i Stockholm

Nätverket för hyresgästernas boendetrygghet

Jonathan Hummelman

Stockholms studentkårers centralorganisation

Nacka miljövårdsråd

Biogas Öst

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn

Vasakronan AB

Konstnärliga och litterärare yrkesutövares samarbetsnämnd

Syvab

Jagvillhabostad.nu

SJ

Alternativ stad/Jordens Vänner

Botkyrka kommun

Naturskyddsföreningen Stockholms län

Region Skåne

Södertälje kommun

Fastighetsägarna Stockholm

Nacka energi AB

Nykvarns kommun

Svenska turistföreningen Stockholms lokalavdelning

Stockholms läns bildningsförbund

Ödeshögs kommun

Sveriges lantbruksuniversitet

Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen

Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO)

Stockholms idrottsförbund

Region Östergötland

Hyresgästföreningen region Stockholm

Friluftsfrämjandet region Mälardalen

SMHI

Trafiknämnden

Stockholms stad

Danderyds villaägareförening

Möjaskärgårdens föratagarförening

Österåkers kommun

Enköpings kommun

Kumla kommun

Riksantikvarieämbetet

Akademiska hus

Norrköpings kommun

Kollektivtrafikant Stockholm

Skärgårdens trafikantförening

Luftfartsverket

Södertörns högskola

Region Örebro län

Post- och telestyrelsen

Sveriges åkeriföretag

Upplands Väsby kommun

Skärgårdsstiftelsen

HSO i Stockholms län

Söderenergi AB

Energimyndigheten

Skolverket

Region Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Norrvatten

Naturskyddsföreningen i Danderyd

Svenska petroleum- och biodrivmedelsinstitutet

Nynäshamns kommun

Linköpings universitet

Eskilstuna kommun

Svenska bankföreningen

Ståthållarämbetet

Huge Bostäder AB

Kungliga tekniska högskolan

Salems kommun

Södertörnskommunerna

Företagarna Stockholms län

Mats Johansson

Sörab

Regionförbundet Sörmland

Länsstyrelsen i Örebro län

Karolinska universitetssjukhuset

Ekerö kommun

Huddinge kommun

Länsstyrelsen Stockholm

Region Örebro län

Trafiknämnden

Kulturnämnden

Västerås stad

Trosa kommun

Centrum för arbets- och miljömedicin

Svenska byggnadsvårdsföreningen

Statens maritima museer

Stockholms universitet

SRV Återvinning AB

Gnesta kommun

Kungsörs kommun

Försäkringskassan

Samfundet S:t Erik

Storstockholms brandförsvar

Malmö stad

Sveriges bussföretag

Haninge kommun

Knivsta kommun

Havs- och vattenmyndigheten

Vallentuna kommun

Statistiska centralbyrån

Circle K Sverige AB

Storsthlm

Solna stad

Håbo kommun

Värmdö kommun

Täby kommun

Sundbybergs stad

Askersunds kommun

Magnus Nilsson Produktion

Högskolan i Gävle

Linköpings kommun

Nyköpings kommun

Arboga kommun

Lidingö stad

Sollentuna kommun

Region Gävleborg

Läkemedelsverket

Danderyds kommun

Tyresö kommun

Länsstyrelsen i Uppsala län

Stockholm Nordost

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Brandkåren Attunda

Locum AB

Stockholms läns museum

Käppalaförbundet

Naturvårdsverket

Stockholms kooperativa bostadsförening

Trafikverket

Östhammars kommun

Svenska kraftnät

Mälardalens högskola

White Arkitekter AB

White Arkitekter AB

Arbetsförmedlingen

Boxholms kommun

Ovanåkers kommun

Sjöfartsverket

Vinnova

Myndigheten för yrkeshögskolan

Folkhälsomyndigheten

Vetenskapsrådet

Sveriges kommuner och landsting