TRF

Utställning

Under perioden 27 juni–3 november 2017 ställdes planförslaget ut i en utställning.

Du kan ta del av utställningsförslaget digitalt på den här webbplatsen, och även beställa hem ett tryckt exemplar. Du kan också läsa utställningsförslaget i Landstingshuset, Hantverkargatan 45 i Stockholm.

Strategier

Under hösten 2017 remitterades även en klimatfärdplan för Stockholmsregionen, en kulturstrategi, en godstrategi och en landsbygds- och skärgårdsstrategi. Dokumenten har tydliga kopplingar till RUFS 2050 och förväntas beslutas av landstingsfullmäktige under 2018.