TRF

Antagen plan

Ett slutligt förslag till RUFS 2050 antogs av landstingsfullmäktige den 12 juni 2018. Efter beslut i landstingsfullmäktige har regeringen möjlighet att eventuellt överpröva beslutet. Först därefter vinner planen laga kraft. RUFS 2050 trädde i kraft i oktober 2018 och är giltig till hösten år 2026.

RUFS 2050 lades fram för beslut till landstingets tillväxt- och regionplanenämnd i februari 2018. Därefter passerade den landstingsstyrelsen och antogs slutligen i landstingsfullmäktige i juni 2018. Regeringen valde att inte överpröva beslutet och den vann laga kraft i oktober.

Det slutliga planförslaget justerades något från utställningen efter att remissvaren vägdes samman. Se vad som är justerat i Ändringar från utställning till antagande.

Här kan du också läsa planförslaget (slutlig version kommer i juni), samt se plankartan över länet och övriga kartor i RUFS 2050.

Beslut i tillväxt-och regionplanenämnden den 22 februari 2018

Beslut i landstingsfullmäktige den 12 juni