TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Antagen plan

Ett slutligt förslag till RUFS 2050 antogs av landstingsfullmäktige den 12 juni 2018. Efter beslut i landstingsfullmäktige har regeringen tre månader på sig att eventuellt överpröva beslutet. Först därefter vinner planen laga kraft.

RUFS 2050 ska läggas fram för beslut till landstingets tillväxt- och regionplanenämnd i februari 2018. Därefter ska den passera landstingsstyrelsen och slutligen antas i landstingsfullmäktige i juni 2018. Efter beslut i landstingsfullmäktige har regeringen tre månader på sig att eventuellt överpröva beslutet. Först därefter vinner planen laga kraft. Planen kommer sedan fungera som Stockholms läns regionala utvecklingsplan under åren 2018-2026.

Det slutliga planförslaget har justerats något från utställningen efter att remissvaren från har vägts samman. Se vad som är nytt i Ändringar från utställning till antagande.

Här kan du också läsa planförslaget (slutlig version kommer i juni), samt se plankartan över länet och övriga kartor i RUFS 2050.

Strategier

Under hösten 2017 remitterades även en klimatfärdplan för Stockholmsregionen, en kulturstrategi, en godstrategi och en landsbygds- och skärgårdsstrategi. Dokumenten har tydliga kopplingar till RUFS 2050 och förväntas också beslutas av landstingsfullmäktige under 2018. 

Beslut i tillväxt-och regionplanenämnden den 22 februari 2018

Beslut i landstingsfullmäktige den 12 juni