Remissperioden

Remissperioden pågick från 1 oktober till 20 december 2013. Remisshandlingen skickades ut till en bred aktörsgrupp, där alla aktörer som på ett eller annat sätt berörs av RUFS fick möjlighet att tycka till om planen fortfarande var aktuell och användbar. Alla, oavsett om man fanns med på sändlistan eller ej, var välkomna att skicka in remissvar.

Efter remissperioden kunde vi konstatera att vi fick in drygt 130 utförliga och givande svar som presenteras nedan i bokstavsordning.