TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Utställning

Nu pågår utställningen av RUFS 2050. Under perioden 27 juni–3 november 2017 ställs planförslaget ut i en utställning. Under den perioden kan alla som vill lämna synpunkter på förslagets innehåll.

Du kan ta del av utställningsförslaget digitalt på den här webbplatsen, och även beställa hem ett tryckt exemplar. Du kan också läsa utställningsförslaget i Landstingshuset, Hantverkargatan 45 i Stockholm.

Under början av hösten kan du besöka RUFS-rummet, där flera intressanta möten kopplade till RUFS 2050 och regionens utveckling om planen anordnas. RUFS-rummet finns på OpenLab vid KTH, Valhallavägen 79 i Stockholm. Du anmäler dig till mötena via vårt kalendarium.

Så här lämnar du synpunkter på utställningsförslaget

Klimatfärdplan samt landsbygds- och skärgårdsstrategi

Parallellt med att RUFS 2050 ställs ut så remitteras även en klimatfördplan för Stockholmsregionen och en landsbygds- och skärgårdsstrategi. Dessa två dokument har tydliga kopplingar till RUFS 2050 och förväntas beslutas av landstingsfullmäktige under 2018. Senare i höst kommer även en kulturstrategi att skickas ut på remiss.