TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Antagen plan

Den slutliga planen ska antas av landstingsfullmäktige under 2018.

RUFS 2050 ska läggas fram för beslut till landstingets tillväxt- och regionplanenämnd i början av 2018. Därefter ska den passera landstingsstyrelsen och slutligen antas i landstingsfullmäktige före sommaren 2018. Efter beslut i landstingsfullmäktige har regeringen tre månader på sig att eventuellt överpröva beslutet. Först därefter vinner planen laga kraft.

Planen kommer även att ha en bilaga som beskriver hur planen ska genomföras under planens giltighetstid, 2018–2026.