TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Tyck till om utställningsförslaget

Under perioden 27 juni–3 november har du möjlighet att tycka till om planförslaget och kvalitetssäkra innehållet.

Hela utställningsförslaget finns att ladda ner här på rufs.se, och du kan också beställa ett tryckt exemplar. Där finns också den samlade konsekvensbeskrivningen liksom sändlista och det brev som skickades ut tillsammans med planen. Utställningsförslaget kan du också läsa i Landstingshuset, Hantverkargatan 45 i Stockholm.

Remissvaren kommer att publiceras här på rufs.se och synpunkter som kommit fram, samt vilka eventuella ändringar som synpunkterna har lett till, kommer att sammanställas i ett särskilt utlåtande.

Parallellt med utställningen av RUFS 2050 har landstinget även skickat ut två ytterligare dokument som fördjupar de delar av planen som handlar om klimat samt landsbygd och skärgård. Senare i höst kommer även en kulturstrategi att skickas ut på remiss.

Remissvar från samrådsperioden

Vill du ta del av de remissvar som inkom under samrådet hittar du dem här.