TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Utställning och dialog

Nu pågår utställningen av planförslaget till RUFS 2050. Under utställningsperioden har aktörer både i och utanför regionen möjlighet att tycka till om planen och kvalitetssäkra innehållet. Den här perioden är också viktig för att förbereda oss inför hur vi ska arbeta för att se till så att det som står i planen också blir verklighet.

Utställningen är den sista fasen av arbetet med att ta fram nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Efter utställningen kommer en slutlig version av planen tas fram för beslut i landstingsfullmäktige.

Läs mer här om hur du gör för att tycka till om förslaget

Utställningen är en av de viktigaste faserna i hela planprocessen. Under den här perioden behöver vi alla kloka inspel som ska göra planen bättre men också diskutera hur vi i regionen ska arbeta bättre för att utveckla regionen i den riktning som planen pekar ut.

Under början av hösten kan du besöka RUFS-rummet, där flera intressanta möten kopplade till RUFS 2050 och regionens utveckling om planen anordnas. RUFS-rummet finns på OpenLab vid KTH, Valhallavägen 79 i Stockholm. Du anmäler dig till mötena via vårt kalendarium.