TRF

Vi som arbetar på tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Här hittar du kontaktuppgifter till och information om ansvarsområden för oss som jobbar på förvaltningen.

Alexander Tunegård, administratör

 

08-123 144 86
alexander.tunegard@sll.se

Anders Wilandson, regionplanerare

Flyg och internationell tillgänglighet | Säkerhet och beredskap

 

08-123 144 96

anders.wilandson@sll.se

Ann Lundell, ekonomichef

Intern styrning och uppföljning | Processansvarig Budget och VP

 

08-123 144 62

ann.lundell@sll.se

 

 Annika Olsson, regionplanerare

 Kompetensförsörjning

 

08-737 25 00

 

annika.olsson@sll.se

Asif Chowdhury, controller

 

08-123 144 60

asif.chowdhury@sll.se

Bette Lundh Malmros, regionplanerare

Bebyggelsestruktur | Kulturmiljö | Folkhälsa | Hållbar stadsutveckling

 

08-123 144 88

bette.lundh-malmros@sll.se

Björn Sax Kaijser, cykelsamordnare

Cykelbokslut | Cykelkonferens | Cykelnätverk

 

08-123 144 75

bjorn.sax-kaijser@sll.se

Catarina Lahti, regionplanerare

 

 

08-123 144 93

catarina.lahti@sll.se

Cecilia Lindahl, regionplanerare

Regionalekonomi och näringsliv | Regionala stadskärnor | Ekonomiska analyser

 

08-123 144 16

cecilia.lindahl@sll.se

Christina Larsson, regionplanerare

Miljö- och skärgårdsbidrag | Skärgårdsutveckling | Entreprenörskap

 

08-123 144 92

christina.larsson@sll.se

Elisabeth Mårell, regionplanerare

Tekniska försörjningssystem | Mellankommunal samordning | Riksintressen

 

08-123 144 81

elisabeth.marell@sll.se

 

Eva Wikdahl, kommunikatör

 

 

08-123 144 80

eva.wikdahl@sll.se

Evert Kroes, regionplanerare

EU | CPMR | Nämndsekreterare TRN | Uppföljning regional utveckling

 

08-123 144 41

evert.kroes@sll.se

 

Ezrema Nuhanovic, handläggare, regionplanerare

 

 

08-123 144 73

ezrema.nuhanovic@sll.se

 

Hanna Wiik, förvaltningschef

 

08-123 144 99

hanna.wiik@sll.se

Helena Näsström, regionplanerare

Bebyggelsestruktur | Strukturanalys | Gods | Kartor | GIS

 

08-123 144 98

helena.nasstrom@sll.se

 Helena Reinhagen

Helena Reinhagen, kommunikationschef

 

 

08-123 144 84 

helena.reinhagen@sll.se

Inger Starheim Lagerquist, avdelningschef

Tillväxtavdelningen

 

08-123 144 61

inger.starheim-lagerquist@sll.se

Jessica Andersson, avdelningschef

Regionplaneavdelningen

 

08-123 144 68

jessica.m.andersson@sll.se

Johanna Johansson, digital kommunikatör

 

08-123 144 59

johanna.h.johansson@sll.se

Jonas Edholm, regionplanerare

Digitalisering | FoU | Uppföljning regional utveckling

 

08-123 144 82

jonas.edholm@sll.se

Jonas Ivarsson, regionplanerare

Näringsliv | Innovation | Projektledare landsbygds- och skärgårdsstrategi  | Utvecklingsprogram Flemingsberg

 

08-123 144 58

jonas.ivarsson@sll.se

Karin Styrenius, kommunikatör

 

08-123 144 77

karin.styrenius@sll.se

Karin Willis, regionplanerare

Hållbar stadsutveckling | Grönstruktur | Folkhälsa  | Klimatanpassning

 

08-123 144 50

karin.willis@sll.se

Kim Örtenblad, regionplanerare (tjänstledig)

Bostäder | Bebyggelsestruktur | Cykel

 

08-123 144 25

kim.ortenblad@sll.se

Maja Berggren, regionplanerare

Vatten | Skärgård | Landsbygd

 

08-123 144 57

maja.berggren@sll.se

Maria Nordh, regionplanerare (föräldraledig)

Regional organisation | Landsbygd och skärgård

 

08-123 144 69

maria.nordh@sll.se

Matilda Rehn, regionplanerare

Demografi | GIS | Kartunderlag | Statistik | Bostäder | Bebyggelsestruktur

 

08-123 144 37

matilda.rehn@sll.se

Michael Erman, regionplanerare (tjänstledig)

Energi och klimat | Klimatfärdplan | FoU 

 

08-123 144 87

michael.erman@sll.se

Olof Evers, regionplanerare

Bostäder | Bebyggelsestruktur | Cykel

070-737 31 05 

olof.evers@sll.se

 

 

Rebecca Berlin, regionplanerare

Miljö- och skärgårdsbidrag | Skärgårdsutveckling

 

076-805 50 67

rebecca.berlin@sll.se

Rebecka Frej, administratör 

 

08-123 144 74

rebecka.frej@sll.se

Robert Nordevi, regionplanerare

Infrastruktur | Mobilitet | Storregional planering | Gods

 

08-123 144 72

robert.nordevi@sll.se

 

Shamina Kazi, regionplanerare

Bostäder | Bebyggelsestruktur | Social hållbarhet | Livsmiljöer | Hållbar stadsutveckling

 

08-123 144 00

Shamina.kazi@sll.se

Shewen Nysmed, regionplanerare

Strukturfonder | Mångfald och jämställdhet | Arbetsmarknad

 

08-123 144 06

shewen.nysmed@sll.se

Susanne Skärlund, regionplanerare

Gods | Logistik | Sjöfart

 

08-123 144 21

susanne.skarlund@sll.se

 Teresa Skeppholm

Teresa Skeppholm, kommunikationsstrateg

 

08-123 144 83

teresa.skeppholm@sll.se

Ulla Moberg, demograf

Demografiska prognoser

 

08-123 144 85

ulla.moberg@sll.se

Ulrika Eriksson, processadministratör

Nämndadministration | Objektspecialist för Edit | RUFS

 

08-123 144 97

ulrika.eriksson@sll.se

Ulrika Palm, regionplanerare

Projektledare RUFS 2050 | Regionala stadskärnor | Bebyggelsestruktur

 

08-123 144 79

ulrika.e.palm@sll.se

Wafa Maksoud, administratör

Personal | Miljösamordnare | Intranätsansvarig | Informationssäkerhetssamordnare

 

08-123 144 63

wafa.maksoud@sll.se

Ylva Törne, GIS-handläggare

GIS | Geodata | Kartunderlag

 

08-123 144 12

ylva.torne@sll.se