TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Vi som arbetar på tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Här hittar du kontaktuppgifter till och information om ansvarsområden för oss som jobbar på förvaltningen.

Alexander Tunegård, administratör


08-123 144 86
alexander.tunegard@sll.se

Anders Wilandson, regionplanerare (föräldraledig)

Flyg och internationell tillgänglighet | Säkerhet och beredskap
08-123 144 96
anders.wilandson@sll.se

Anette Jansson, regionplanerare

Regional organisation ǀ Kultur ǀ Bostäder
08-123 146 86
anette.e.jansson@sll.se

Ann Lundell, ekonomichef

Intern styrning och uppföljning | Processansvarig Budget och VP
08-123 144 62
ann.lundell@sll.se

Ann-Louise Orneryd

Ann-Louise Ornerud, administratör

 

ann-louise.ornerud@sll.se

Asif Chowdhury

Asif Chowdhury, controller


08-123 144 60
asif.chowdhury@sll.se

Bette Lundh Malmros, regionplanerare

Bebyggelsestruktur | Kulturmiljö | FoU | Folkhälsa
08-123 144 88
bette.lundh-malmros@sll.se

Björn Sax Kaijser, cykelsamordnare

Cykelbokslut | Cykelkonferens | Cykelnätverk
08-123 144 75
bjorn.sax-kaijser@sll.se

Cecilia Lindahl, regionplanerare

Regionalekonomi och näringsliv ǀ Innovation ǀ Kompetensförsörjning
08-123 144 16
cecilia.lindahl@sll.se

Christina Larsson, regionplanerare

Miljö- och skärgårdsbidrag ǀ Skärgårdsutveckling ǀ Entreprenörskap
08-123 144 92
christina.larsson@sll.se

Elisabeth Mårell, regionplanerare

Tekniska försörjningssystem | Mellankommunal samordning | Riksintressen
08-123 144 81
elisabeth.marell@sll.se

Evert Kroes, regionplanerare

Strukturfonder | Sekreterare TRN
08-123 144 41
evert.kroes@sll.se

Hanna Wiik, förvaltningschef


08-123 144 99
hanna.wiik@sll.se

Hillevi Eklund

Hillevi Eklund, regionplanerare (vikarie)

Grönstruktur | Landsbygd | Skärgård
08-123 144 89
hillevi.eklund@sll.se

Helena Näsström, regionplanerare

Bebyggelsestruktur | Strukturanalys | Gods | Kartor | GIS
08-123 144 98
helena.nasstrom@sll.se

Inger Starheim Lagerquist

Inger Starheim Lagerquist, avdelningschef

Tillväxtavdelningen
08-123 144 61
inger.starheim-lagerquist@sll.se

Jessica Andersson, avdelningschef

Regionplaneavdelningen
08-123 144 68
jessica.m.andersson@sll.se

Johanna Johansson

Johanna Johansson, projektledare kommunikation


08-123 144 59
johanna.h.johansson@sll.se

Jonas Edholm, regionplanerare

Näringsliv ǀ Kompetensförsörjning ǀ Uppföljning
08-123 144 82
jonas.edholm@sll.se

Jonas Ivarsson

Jonas Ivarsson, regionplanerare

Näringsliv | Skärgård
08-123 144 58
jonas.ivarsson@sll.se

Jonas Jernberg, regionplanerare

Bebyggelsestruktur | Regionala stadskärnor
08-123 144 84
jonas.jernberg@sll.se

Karin Styrenius, kommunikatör

08-123 144 77
karin.styrenius@sll.se

Kim Örtenblad, regionplanerare

Bostäder | Bebyggelsestruktur | Cykel
08-123 144 25
kim.ortenblad@sll.se

Lena Wohlin, kommunikationschef


08-123 144 94
lena.wohlin@sll.se

Maja Berggren, regionplanerare

Vatten | Skärgård | Landsbygd
08-123 144 57
maja.berggren@sll.se

Margareta Nitz Sköldborg, regionplanerare

E-samhället ǀ Styrning
08-123 144 13
margareta.nitz-skoldborg@sll.se

Maria Nordh, regionplanerare

Regional organisation
08-123 144 69
maria.nordh@sll.se

Matilda Rehn, regionplanerare

Demografi | GIS | Kartunderlag | Statistik
08-123 144 37
matilda.rehn@sll.se

Matts Lindman, samordnare

EU ǀ Central Baltic ǀ Skärgård
08-123 144 09
matts.lindman@sll.se

Michael Erman, regionplanerare

Energi och klimat | Klimatfärdplan
08-123 144 87
michael.erman@sll.se

Rebecka Frej, administratör (föräldraledig)


08-123 144 74
rebecka.frej@sll.se

Robert Nordevi

Robert Nordevi, regionplanerare

Infrastruktur | Mobilitet
08-123 144 72
robert.nordevi@sll.se

Roland Engkvist, regionplanerare

Bitr. projektledare RUFS 2050 | Storregional samverkan
08-123 144 90
roland.engkvist@sll.se

Shewen Nysmed

Shewen Nysmed, regionplanerare

Mångfald och jämställdhet | Arbetsmarknad | Strukturfonder
08-123 144 06
shewen.nysmed@sll.se

Sofie Collini, digital kommunikatör


08-123 144 73
sofie.collini@sll.se

Susanne Skärlund, regionplanerare

Gods | Logistik | Sjöfart
08-123 144 21
susanne.skarlund@sll.se

Ulla Moberg, demograf

Demografiska prognoser
08-123 144 85
ulla.moberg@sll.se

Ulrika Eriksson, processadministratör

Nämndadministration | Objektspecialist för Edit | RUFS
08-123 144 97
ulrika.eriksson@sll.se    

Ulrika Palm, regionplanerare

Projektledare RUFS 2050
08-123 144 79
ulrika.e.palm@sll.se

Wafa Maksoud, administratör

Personal | Miljösamordnare | Intranätsansvarig | Informationssäkerhetssamordnare
08-123 144 63
wafa.maksoud@sll.se

Ylva Törne, GIS-handläggare

GIS | Geodata | Kartunderlag
08-123 144 12
ylva.torne@sll.se