TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Vi som arbetar på tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Här hittar du kontaktuppgifter till och information om ansvarsområden för oss som jobbar på förvaltningen.

Alexander Tunegård, administratör

 

08-123 144 86
alexander.tunegard@sll.se

Anders Wilandson, regionplanerare

Flyg och internationell tillgänglighet | Säkerhet och beredskap

 

08-123 144 96

anders.wilandson@sll.se

Anette Jansson, regionplanerare

Regional organisation | Kultur

 

08-123 146 86

anette.e.jansson@sll.se

Ann Lundell, ekonomichef

Intern styrning och uppföljning | Processansvarig Budget och VP

 

08-123 144 62

ann.lundell@sll.se

Ann-Louise Ornerud, administratör

 


08-123 144 95
ann-louise.ornerud@sll.se

Asif Chowdhury, controller

 

08-123 144 60

asif.chowdhury@sll.se

Bette Lundh Malmros, regionplanerare

Bebyggelsestruktur | Kulturmiljö | FoU | Folkhälsa | Hållbar stadsutveckling

 

08-123 144 88

bette.lundh-malmros@sll.se

Björn Sax Kaijser, cykelsamordnare

Cykelbokslut | Cykelkonferens | Cykelnätverk

 

08-123 144 75

bjorn.sax-kaijser@sll.se

Cecilia Lindahl, regionplanerare

Regionalekonomi och näringsliv | Regionala stadskärnor | Ekonomiska analyser

 

08-123 144 16

cecilia.lindahl@sll.se

Christina Larsson, regionplanerare

Miljö- och skärgårdsbidrag | Skärgårdsutveckling | Entreprenörskap

 

08-123 144 92

christina.larsson@sll.se

 

Dan Eriksson, projektledare kommunikation

 

 

08-123 144 76

dan.u.eriksson@sll.se

Elisabeth Mårell, regionplanerare

Tekniska försörjningssystem | Mellankommunal samordning | Riksintressen

 

08-123 144 81

elisabeth.marell@sll.se

Evert Kroes, regionplanerare

EU | CPMR | Nämndsekreterare TRN | Uppföljning regional utveckling

 

08-123 144 41

evert.kroes@sll.se

Hanna Wiik, förvaltningschef

 

08-123 144 99

hanna.wiik@sll.se

Helena Näsström, regionplanerare

Bebyggelsestruktur | Strukturanalys | Gods | Kartor | GIS

 

08-123 144 98

helena.nasstrom@sll.se

Inger Starheim Lagerquist, avdelningschef

Tillväxtavdelningen

 

08-123 144 61

inger.starheim-lagerquist@sll.se

Jessica Andersson, avdelningschef

Regionplaneavdelningen

 

08-123 144 68

jessica.m.andersson@sll.se

Johanna Johansson, digital kommunikatör

 

08-123 144 59

johanna.h.johansson@sll.se

Jonas Edholm, regionplanerare

Digitalisering | FoU | Uppföljning regional utveckling

 

08-123 144 82

jonas.edholm@sll.se

Jonas Ivarsson, regionplanerare

Näringsliv | Innovation | Projektledare landsbygds- och skärgårdsstrategi

 

08-123 144 58

jonas.ivarsson@sll.se

Karin Styrenius, kommunikatör

 

08-123 144 77

karin.styrenius@sll.se

Kim Örtenblad, regionplanerare (tjänstledig)

Bostäder | Bebyggelsestruktur | Cykel

 

08-123 144 25

kim.ortenblad@sll.se

Lena Wohlin, kommunikationschef

 

08-123 144 94

lena.wohlin@sll.se

Maja Berggren, regionplanerare (föräldraledig)

Vatten | Skärgård | Landsbygd

 

08-123 144 57

maja.berggren@sll.se

Margareta Nitz Sköldborg, regionplanerare

Kompetensförsörjning | Reglab

 

08-123 144 13

margareta.nitz-skoldborg@sll.se

Maria Nordh, regionplanerare (föräldraledig)

Regional organisation | Landsbygd och skärgård

 

08-123 144 69

maria.nordh@sll.se

Matilda Rehn, regionplanerare

Demografi | GIS | Kartunderlag | Statistik

 

08-123 144 37

matilda.rehn@sll.se

Matts Lindman, samordnare

Central Baltic | Nordiska skärgårdssamarbetet | Utvecklingsprogram Flemingsberg

 

08-123 144 09

matts.lindman@sll.se

Michael Erman, regionplanerare

Energi och klimat | Klimatfärdplan

 

08-123 144 87

michael.erman@sll.se

Olof Evers, regionplanerare

Bostäder |

070-7373105 

olof.evers@sll.se

Rebecka Frej, administratör (föräldraledig)

 

08-123 144 74

rebecka.frej@sll.se

Robert Nordevi, regionplanerare

Infrastruktur | Mobilitet | Storregional planering

 

08-123 144 72

robert.nordevi@sll.se

Roland Engkvist, regionplanerare

Bitr. projektledare RUFS 2050 | Storregional samverkan | Regionalekonomi och näringsliv

 

08-123 144 90

roland.engkvist@sll.se

Shewen Nysmed, regionplanerare

Strukturfonder | Mångfald och jämställdhet | Arbetsmarknad

 

08-123 144 06

shewen.nysmed@sll.se

Susanne Skärlund, regionplanerare

Gods | Logistik | Sjöfart

 

08-123 144 21

susanne.skarlund@sll.se

 Teresa Skeppholm

Teresa Skeppholm, kommunikationsstrateg

 

08-123 144 83

teresa.skeppholm@sll.se

Ulla Moberg, demograf

Demografiska prognoser

 

08-123 144 85

ulla.moberg@sll.se

Ulrika Eriksson, processadministratör

Nämndadministration | Objektspecialist för Edit | RUFS

 

08-123 144 97

ulrika.eriksson@sll.se

Ulrika Palm, regionplanerare

Projektledare RUFS 2050 | Regionala stadskärnor | Bebyggelsestruktur

 

08-123 144 79

ulrika.e.palm@sll.se

Wafa Maksoud, administratör

Personal | Miljösamordnare | Intranätsansvarig | Informationssäkerhetssamordnare

 

08-123 144 63

wafa.maksoud@sll.se

Ylva Törne, GIS-handläggare

GIS | Geodata | Kartunderlag

 

08-123 144 12

ylva.torne@sll.se