För konsulter

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen är en beställarorganisation, vilket innebär att vi samarbetar med upphandlade konsulter i stor utsträckning. Här till höger kan du ladda ner vår konsultmall, som används för alla våra rapporter.

Dokument