Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

På Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, verkar vi för att uppnå en gemensam syn på hur man bäst förvaltar och utvecklar Stockholmsregionens unika tillgångar och styrkor. Vi arbetar med regionplaneringen och regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor i Stockholms län, på uppdrag av Tillväxt- och regionplanenämnden, TRN, inom Stockholms läns landsting.

Vi bidrar till regionens utveckling. Tillsammans med TRN ansvarar TRF för att förverkliga vision och inriktning enligt den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Just nu arbetar förvaltningen för att ta fram den nya regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050.

Nationellt samarbete

Vi samarbetar nära med länets 26 kommuner, Storsthlm, olika statliga myndigheter som Länsstyrelsen, Trafikverket, samt olika intresse-, utbildnings- och forskningsinstitutioner.

Internationellt samarbete

För att förverkliga visionen enligt RUFS 2010 att bli Europas mest attraktiva storstadsregion samarbetar vi med flera internationella aktörer. Vårt engagemang i internationell samverkan är en integrerad del av vårt arbetet med regionutvecklingsplanering.  

Följ oss på Twitter!