Sök hållbarhets- och skärgårdsbidrag för 2018

Hållbara energilösningar och innovation för utveckling av skärgården – det blir fokus för utlysningen av hållbarhets- och skärgårdsanslag, beslutade tillväxt- och regionplanenämnden på årets första nämndmöte.

Landstinget delar varje år ut bidrag till projekt och andra aktiviteter i syfte att stärka en hållbar utveckling i regionen. Kommuner, organisationer och ideella föreningar är exempel på de som kan ansöka om medfinansiering av regionala projekt. 2018 är den totala summan i anslaget cirka 6 miljoner kronor, vilket växlas upp till ett betydligt större regionalt värde eftersom bidragen är en medfinansiering på högst 50 procent av en projektbudget. 

Nytt för i år är att hela hållbarhetsperspektivet inkluderas, vilket tydliggörs genom namnbyte från miljö- och skärgårdsbidrag till Hållbarhets- och skärgårdbidrag. Tillväxt- och regionplanenämnden beslutade att 2018 rikta utlysningen till projekt inom två områden:

  • Utveckla Stockholmsregionens hållbara energilösningar
  • Utveckla Stockholmsregionens skärgård genom innovation och förnyelse

Den fokuserade utlysningen stärker ytterligare kopplingen mellan bidragsgivning och nämndens uppdrag att verka för genomförandet av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS.

– Vi vill säkerställa att landstingets bidrag går till insatser som måste prioriteras enligt RUFS. Hållbarhets- och skärgårdsbidragen är ett av våra viktigaste styrmedel, säger Inger Lagerquist, chef för Tillväxtavdelningen på förvaltningen.

Utvärderingar visar att många av de projekt landstinget stöttar ger god lokal och regional effekt.  

- Vi ser att bidragen ger ringar på vattnet under en lång tid. Miljö, mobilitet, besöksnäring och bykvalitet är exempel på sådant som förbättrats, säger Inger Lagerquist.

Ansök om hållbarhets- och skärgårdsbidrag för 2018

Det finns två beslutstillfällen i tillväxt- och regionplanenämnden under 2018:

  • 24 maj – sista ansökningsdag 6 mars.
  • 27 september – sista ansökningsdag 16 juli.

 Beslut om projekt som kan fattas på delegation sker löpande under året.

Ansökningsblankett och riktlinjer finns på sll.se.