Kartor

Nedan visas kartor med hänvisning till sidnummer och kartnummer i RUFS 2010.

Kartnummer

Namn

Sidnummer

GIS-skikt i kartan

PDF

8 Fjärrvärmenätet 89 Visa Visa
11 Ballastanläggningar 96 Visa Visa
18 Plankarta 154 Visa Visa
20 Regionala stadskärnor 163 Visa Visa
21 Regional grönstruktur 165 Visa Visa
22 Naturreservat 167 Visa Visa
23 Tillgänglighet gröna kilar, tysta områden och vatt 169 Visa Visa
24 Utveckling av kollektivtrafiksystemet 171 Visa Visa
25 Utveckling av vägsystemet 173 Visa Visa
26 Vägar och spår på lång sikt, efter 2030 175 Visa Visa
27 Regionalt cykelvägnät 176   Visa
29 Spårdepåer 178 Visa Visa
32 Tekniska försörjningsanläggningar 183 Visa Visa
31 Planeringsläget för flygplatser 181 Visa Visa
33 Vattenskyddsområden 185   Visa
35 Riksintressen 189   Visa
37 Riksintresse för totalförsvaret 192   Visa