Agenda för workshop om landsbygdsutveckling 29 maj

09:00 – 09:30 Fika med smörgås.

09:30 – 9:45 Inger Starheim Lagerquist, avdelningschef SLL tillväxt- och regionplaneförvaltningen, hälsar välkommen.

09:45 – 10:15 Introduktion av Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna, och Gustav Hemming, skärgårds- och regionplanelandstingsråd

10.15 – 11.15 Presentation och panel ”Vad möjliggör utveckling på landsbygden?”

Presentation: Matlust, Sara Jervfors
Presentation: Eldrimner, Christina Hedin
Panel: Jonas Pettersson, JP:s Trädgårdsservice AB, Hallstavik, Clara Häggkvist, Claras Hemmakrog, Norrtälje och Alexandra Stokki och Lena Falk, rofa design.

11.15 – 11:30 Bensträckare

11.30 – 12:00 Christina Larsson, SLL, tillväxt- och regionplaneförvaltningen - förhandsvisning av strategin.

12:00 – 12:30 Introduktion till workshop och dialog - hur kan vi som aktörer vara möjliggörare?

1. Förbättra tillgängligheten
2. Stärk det lokala näringslivet
3. Utveckla attraktiva och livskraftiga lokalsamhällen
4. Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden

12:30 – 13:30 Dialoglunch (lunch från Hökeriet Vallentuna)

13:30 – 14:00 Workshop – Hur är jag möjliggörare?

14.00 – 14:45 Dialog kring workshopen

14.45 – 15.00 Dagen summeras och avslutas

Moderator under dagen är Margareta Lindbäck, möjlighetsinriktad utvecklingsstrateg